Konsultacje ortodontyczne

Piełunowicz Ortodoncja - Warszawa - Konsultacja ortodontyczna
Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej, lekarz ocenia potrzebę leczniczą i zbiera dokładny wywiad, m.in. w celu ustalenia jakie są powody zgłoszenia się pacjenta do ortodonty, czy został skierowany przez innego lekarza dentystę, logopedę czy sam odczuwa potrzebę zmiany swojego uśmiechu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pozwala stworzyć indywidualny plan leczenia, na którego opracowanie poświęcamy niezbędną ilość czasu. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjenta, aby proponowane rozwiązania zapewniły nie tylko piękny, ale i trwały efekt.
W celu postawienia diagnozy, lekarz bada pacjenta oceniając pracę mięśni, stawów skroniowo-żuchwowych, czynność zgryzu, pobiera wyciski w celu wykonania modeli diagnostycznych uzębienia pacjenta, wykonuje fotografię twarzy oraz zębów, jak również kieruje pacjenta na rentgenodiagnostykę stomatologiczną (tj. pantomogram, rtg cefalometryczne, ewentualnie – tomografię wiązki stożkowej – CBCT).

Omówienie planu leczenia ortodontycznego
Na kolejnej wizycie lekarz omawia wyniki badań oraz szczegółowo tłumaczy przebieg leczenia ortodontycznego, określa czas potrzebny na jego zrealizowanie oraz estymowane są jego koszty. W niektórych przypadkach zalecana jest konsultacja ze specjalistą z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii lub endodoncji. Nie rzadko kierujemy pacjentów na konsultację logopedyczną, laryngologiczną oraz do fizjoterapeuty. Kiedy zęby pacjenta są zdrowe i czyste, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego.

Rozpoczęcie leczenia ortodontycznego
Na trzeciej wizycie następuje założenie aparatu stałego. Lekarz przekazuje zalecenia, wykonuje instruktaż higieny. Wszelkie wskazówki przekazujemy w formie ustnej i pisemnej. Nasi pacjenci otrzymują startowy zestaw niezbędnych akcesoriów, wspomagających codzienna higienę zębów z aparatem stałym. Po założeniu aparatu stałego mogą pojawić się otarcia błony śluzowej policzków, dyskomfort lub lekki ból związany z ruchem zębów.

Wizyty kontrolne
W trakcie leczenia ortodontycznego aparatem stałym kluczowe znaczenie mają regularne wizyty kontrolne, w trakcie których lekarz obserwuje ruchy zębów i aktywuje aparat. Wizyty kontrolne powinny odbywać się zgodnie ze wskazaniami ortodonty. Najczęściej odbywają się co 4-6 tygodni. Pominięcie wizyty jak również awarie ( np. utrata zamka z powodu „odgryzienia” go w trakcie jedzenia) wpływa przede wszystkim na wydłużenie łącznego czasu leczenia ortodontycznego.

Aparat zdejmowany – kontrola co 6-8 tyg
Aparat stały – kontrola co 4-8 tyg

W trakcie leczenia ortodontycznego niezwykle ważne jest utrzymanie idealnej higieny jamy ustnej. Bardzo pomocne są szczotki elektryczne lub soniczne, stosowanie irygatora, lub past do zębów ze zwiększoną ilością fluoru. Zaleca się mycie zębów po każdym posiłku. Przeglądy stomatologiczne powinny odbywać się regularnie, co 4-6 miesięcy. Higienizacja jamy ustnej ( tj. skaling i piaskowanie zębów) odbywają się w zależności od potrzeb pacjenta. Konsekwencją zaniedbywania higieny jamy ustnej w trakcie leczenia ortodontycznego może być pojawienie się odwapnień szkliwa, pojawiających się w postaci kredowo-białych plam na zębach.

Zakończenie aktywnej fazy leczenia ortodontycznego
Aktywne leczenie ortodontyczne kończy się zdjęciem aparatów stałych, wypolerowaniem szkliwa, założeniem retencji w postaci drutu retencyjnego i pobraniem wycisków pod gipsowe modele diagnostyczne oraz oddaniem zdejmowanego aparatu retencyjnego. Pacjent może cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem. Rozpoczyna się faza leczenia retencyjnego. W jej trakcie pacjent powinien zgłaszać się na kontrole z retencją co 6 miesięcy.